BAKO OCHRONA Bezpieczeństwo to wartość nadrzędna

Polecamy nasze usługi w zakresie:

 • ochrony fizycznej osób i mienia,
 • projektowania i instalacji systemów:
  • sygnalizacji włamania i napadu,
  • telewizji przemysłowej,
  • przeciwpożarowych (p. poż),
  • kontroli dostępu,
  • kontroli rejestracji czasu pracy,
 • monitorowania obiektów w zakresie:
  • sygnalizacji włamania i napadu,
  • telewizji przemysłowej,
  • przeciwpożarowych (p. poż),
 • konwojowania wartości pieniężnych oraz innych przedmiotów wartościowych,
 • monitorowania pojazdów GPS,
 • działania załóg patrolowo - interwencyjnych,
 • konserwacji systemów alarmowych,
 • audytu wewnętrznego zakładu w zakresie bezpieczeństwa mienia,
 • sprzątania pomieszczeń oraz posesji.